DERT-668x27311

ÜDY3 BELGESİ

MUAFİYET KAPSAMINDA (DOĞRUDAN) ODY VEYA ÜDY BELGESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

ÜDY3 (ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1- Başvuru sahibinin ÜDY3 Mesleki Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe,

2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi/sürelerinin yer aldığı firma belgesi .Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle en az 5 yıl olacaktır .)
3- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve/veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25.02.2006 tarihi itibariyle en az 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,

4- Tecrübe sahibi olunduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü

5- Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC kimlik numarası belirtilecek)

6- 2 adet fotoğraf

7- 11.80 TL ücretin Gazi Üniversitesi’nin VAKIFBANK EMEK ŞUBESİ’ndeki 00158007285777450 no’lu hesabına,

11.00 TL ücretin de yine Ulaştırma Bakanlığı’nın VAKIFBANK EMEK ŞUBESİ’ndeki 00158007285683847 no’lu hesabına olmak üzere toplam 21.80 TL ücret yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT: ÜDY1 ALAN ÜDY2’Yİ

ÜDY3 ALAN ÜDY4’Ü

ODY1 ALAN ODY2’Yİ

ODY3 ALAN ODY4’Ü ALMIŞ SAYILIR….