DERT-668x27311

T BELGELERİ

T YETKİ BELGESİ

Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır.

T1 Yetki Belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir.
T1 yetki belgesi almak için başvuranların; Sermayelerinin en az 300 Bin Türk Lirası olması şarttır.

T2 Yetki Belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir.
T2 yetki belgesi almak için başvuranların; Sermayelerinin en az 100 Bin Türk Lirası olması şarttır.

T3 Yetki Belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir.
T3 yetki belgesi almak için başvuranların; Sermayelerinin en az 100 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.