DERT-668x27311

PSİKOTEKNİK BELGESİ

PSİKOTEKNİK BELGESİ

PSİKOTEKNİK TESTLER [ YASAL ]
Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.
NORMLAR
Yasal Uygulamalarda , T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen , alan ile ilgili olarak , Türk Psikologlar Derneği ( TPD ) tarafından incelenmiş ve onaylanmış Normlar kullanılmaktadır. Normlar , TPD öngörüsü ile, sürücünün Yaşı ve Eğitim durumu ile doğrudan bağlantılıdır.
YASANIN İSTEDİĞİ ÖLÇÜM ALANLARI :
Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri

1) ZİHİNSEL YETENEK ve BECERİLER
A ) Dikkat
B ) Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
C ) Hız ve Mesafe Algılama
D ) Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
E ) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) PSİKOMOTOR YETENEK ve BECERİLER
A ) Tepki Hızı
B ) Koordinasyon Düzeyi

Marmara Psikoteknik Değerlendirme Merkezi VİYANA TEST SİSTEMİ’nde bulunan aşağıdaki testler ile size en iyi sonuçları verir.
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TESTLER

DİKKAT DÜZEYİ [ SIGNAL ]
Bu testte, adayın, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Sürücülerin uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğu düşünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli sürücülük açısından büyük öneme sahiptir.
MUHAKEME [ SPM ]
Soyut görsel şekiller arasındaki ilişkilerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu testte, kişilerin olaylar arasındaki ilişkileri anlama,değerlendirme yetenekleri ölçülür. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürüş esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede öneme sahip olduğu kesindir. Muhakeme yeteneği düşük kişilerin bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle riskli durumlara düştükleri ve kazaya karıştıkları veya neden oldukları belirlenmiştir.

HIZ ve MESAFE ALGILAMASI
Bu testte adayın, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önemlidir. Hız mesafe tahmin testi sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında da önemli bilgiler vermektedir.

GÖRÜŞ AÇISI & KOORDİNASYON
İkili İşlem Becerisi Periferal Görme Becerisi
ile ilgili değerlendirme, 120 ile 140 derecelik açı içinde başın sağ ve sol ekstreminden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur.

TEPKİ KALİTESİ ve HIZI
Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi
Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve bu tepkilerin hızları ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.

TAVTMB Takistoskopik Trafik Algı Testi
Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testtir.

SÜREKLİ DİKKAT ve PROBLEM
Bu testte adayın sürekli dikkat performansı ölçülmektedir.
Bu testte adaylara her soruda ekran üzerinde 4 yukarıda biri aşağıda olmak üzere toplam 5 adet şekil gösterilmektedir. Adaylardan beklenen , aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeleridir. Aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olduğunda adaydan evet yanıtını vermesi beklenmekte eğer aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden tamamen farklı ise bu durumda da adaydan hayır yanıtını vermesi beklenmektedir
PSİKOTEKNİK TESTLER [ YASAL ]
Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.
NORMLAR
Yasal Uygulamalarda , T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen , alan ile ilgili olarak , Türk Psikologlar Derneği ( TPD ) tarafından incelenmiş ve onaylanmış Normlar kullanılmaktadır. Normlar , TPD öngörüsü ile, sürücünün Yaşı ve Eğitim durumu ile doğrudan bağlantılıdır.
YASANIN İSTEDİĞİ ÖLÇÜM ALANLARI :
Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri

1) ZİHİNSEL YETENEK ve BECERİLER
A ) Dikkat
B ) Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
C ) Hız ve Mesafe Algılama
D ) Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
E ) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) PSİKOMOTOR YETENEK ve BECERİLER
A ) Tepki Hızı
B ) Koordinasyon Düzeyi

Psikotekniği Kimler Almalı ve Cezai Yaptırımlar

Ülkemizde psikoteknik raporunu alması zorunlu olan kişiler ilgili kanunlarla beraber belirtilmiştir

Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Madde 60- Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;
e) Sürücülerin bedeni ve PSİKOTEKNİK açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtildiği üzere 1 yıl içinde 2 defa 100 Ceza puanını doldurma (madde 118) 5 yıl içinde 3 defa alkollü araç kullanırken yakalanma (madde 48) 1 yıl içinde 5 defa hız ihlali yapma (madde 51) durumlarında sürücülerin ehliyetleri ellerinden alınır ve yasaca tanımlanan süre sonunda psikoteknik değerlendirmeye tabii tutulurlar.
2- Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin, Sürücü Belgesi alacakların sağlık muayenelerine ait esasları düzenleyen 77. Maddesi gereğince, gerekli görülen hallerde sürücü adaylarına psikoteknik değerlendirme uygulanabilir.

Ayrıca firma sahiplerinin şoförlerinin araçlarını kullanabilmek için tam donanımlı olup olmadıklarını öğrenmek için bu test bataryasından gerçek bilgiyi öğrenmeleri için psikoteknik raporu şarttır.

PSİKOTEKNİK BELGESİ: Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin eşliğinde 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur.
Hangi Testler Uygulanır ?
Seçici dikkat düzeyi – Anlama & Değerlendirme – Hız & Mesafe algılama
Görüş Açısı & Koordinasyon – Görsel Süreklilik – Dikkat & Problem Çözme

Kanun Yükümlülüğü
2004 yılında yürülüğe girmiş olup 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ek madde çalışmaları son yıllarda hızlandığı ve çalışmalar yeni tamamlandığı için Yönetmeliğin gerektirdiği koşulların kontrolleri ancak başlamıştır.
2918 Sayılı Karayolu Trafik Yönetmeliği gereğince hız ihlali, alkollü araç kullanma suçlarının belli sayılarda tekrarlanması ve ceza puanı dolması sonucunda sürücü belgeleri alınmış sürücülerin de, belgelerini geri alabilmeleri için Psikoteknik Testine girmeleri zorunludur.

KTY – Karayolu Taşıma Yönetmeliği
3. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 36 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;
d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, şarttır.

4. KISIM / İKİNCİ BÖLÜM
Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri;
Madde 43 (17) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmakla yükümlüdürler.

Amatör Sürücülerde ise
2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48. maddesinde belirtildiği üzere, hız ihlali, alkollü araç kullanma suçlarının belli sayılarda tekrarlanması ve ceza puanı dolması sonucunda sürücü belgeleri alınmış sürücülerinde, belgelerini geri alabilmeleri için Psikoteknik testlere girmeleri zorunludur.

Not : -2012 Ocak itibariyle tüm ehliyetli sürücüler ( yük taşıma detayı gözetilmeksizin) in alması zorunluluğu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT : PSİKOTEKNİK RAPOR EKSİKLİĞİNDE UYGULANAN CEZA BEDELİ SADECE ŞAHSI İLGİLENDİRMEKTEDİR VE 274 TL‘DİR. Psikoteknik Raporunuzu almak ve cezai işleme maruz kalmamak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.