DERT-668x27311

ODY1 BELGESİ

Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

MUAFİYET KAPSAMINDA (DOĞRUDAN) ODY VEYA ÜDY BELGESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

ODY 1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI )

1- Başvuru sahibinin ODY1 Mesleki Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe

2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi/sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle en az 3 yıl olacaktır.)

3- Tecrübe sahibi olunduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü

4- Halen çalıştığınız veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
5- Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC kimlik numarası belirtilecek).

6- 2 adet fotoğraf

7- 11.80 TL ücretin Gazi Üniversitesi’nin VAKIFBANK EMEK ŞUBESİ’ndeki 00158007285777450 no’lu hesabına,

11.00 TL ücretin de yine Ulaştırma Bakanlığı’nın VAKIFBANK EMEK ŞUBESİ’ndeki 00158007285683847 no’lu hesabına olmak üzere toplam 21.80 TL ücret yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT: ÜDY1 ALAN ÜDY2’Yİ

ÜDY3 ALAN ÜDY4’Ü

ODY1 ALAN ODY2’Yİ

ODY3 ALAN ODY4’Ü ALMIŞ SAYILIR….