DERT-668x27311

N BELGELERİ

N YETKİ BELGESİ

N1 Yetki Belgesi: İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacakların alması gereken belgedir.

N1 Yetki belgesi almak için başvuranların; En az 4 adet bu işe elverişli araçlarının olması,Merkezinde veya merkez ilin bulunduğu şehirde ki şubesinde 100 metrekarelik kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olunması gerekmektedir.Her bir şube için yine 30 metrekarelik kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olunması,15 000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olunması,Asgari kapasiteyi dolduracak araçların 20 yaşından büyük olmaması,Kiralık olarak araç kaydedebilirler.En az bir adet ODY 4 belgesine sahip personel bulundurmaları şarttır.Araç şoförlerinin SRC 3 veya SRC 4 belgelerinin ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması şarttır.

N1 Yetki belgesinin fiyatı :3.870

N2 Yetki Belgesi: Yurt içinde ambar işletmeciliği yapacakların alması gerekli belgedir.

N2 Yetki belgesi almak için başvuranların;Ticari olarak kayıt edilmiş en az 10 adet araca sahip olmaları gereklidir.Asgari kapasiteyi sağlamak için kullanılan araçlar 20 yaşından büyük olamaz.Merkezin bulunduğu coğrafi bölgede başka bir ilde bir şube vaya acente ile başka bir coğrafi bölgede iki ilde olmak üzere acente veya şube şeklinde örgütlenmeleri gerekmektedir.Her bir şube veya acentenin bu işe elverişli 30 metrekarelik kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olması.Merkezin veya merkezin bulunduğu ilde bu işe elverişli en az 200 metrekare kapalı yükleme boşaltma alanına sahip olunması şarttır.Acente olarak örgütlenilecek ise acentelerin G1 belgesinin olması gerekir.Sözleşmeli araç kaydedebilirler.En az 1 adet ODY 4 ve bir adet de ÜDY 4 belgesine sahip personel bulundurma zorunluluğu vardır.Araç şoförlerinin SRC 3/4 belgelerinin ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması şarttır.

N2 Yetki belgesinin fiyatı 38.751.