DERT-668x27311

M BELGELERİ

M YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

M1 Yetki Belgesi: İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M1 yetki belgesi almak için başvuranların; Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az üç adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 12 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
M1 Yetki belgesi fiyatı:19.372
M2 Yetki belgesi: Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M2 yetki belgesi almak için başvuranların: Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 250 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları, Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

M2Yetki belgesi fiyatı:290.660

M3 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M 3 yetki belgesi almak için başvuranların; Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması şarttır.

M3 Yetki belgesi fiyatı:387.548

(Değişik: RG 18/1/2006-26053) M 3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3′er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.

Uluslararasi kargo isletmeciligi yapacaklara, verilir.