DERT-668x27311

C BELGELERİ

C YETKİ BELGESİ

C1 Yetki Belgesi:Uluslararası ve yurt içi sadece kendi iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

C1 yetki belgesialmak için başvuranların; Hususi veya ticari olarak kayıt edilmiş en az 1 adet öz mal araca sahip olmaları gerekmektedir.20 yaşından büyük araç kaydedemezler. Araçlar muayeneli olmalıdır.Araç şoförlerinin SRC 3 belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

C1 Yetki Belgesi fiyatı : 9.685

C2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi nakliyecilik yapan firmaların alması gereken belgedir.

C2 yetki belgesi almak için başvuranların; En az 300 ton istiap haddine sahip araçlarının olması şarttır. En az 10 araç sahibi olmaları gerekir. Kiralık araç bulundurma sayıları öz mal araç sayılarının yarısı kadardır.100 000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.Araç yaşı 14 yaşından büyük olamaz. ilk başvuruda asgari kapasiteyi sağlayacak araçların.Bir adet ÜDY 3 ve bir adette ODY 3 belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmektedir.Araç şoförlerinin SRC 3 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması şarttır.

C2 belgesi fiyatı: 77.504

C3 Yeki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi ev ve büro-ofis taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

C3 yetki belgesi almak için başvuranların; En az 50 ton istiap haddine sahip olmaları gerekmektedir.En az 3 adet bu işe elverişli araca sahip olmaları şarttır.14 yaşından büyük araçla başvuru yapılamaz.25 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.En az bir adet ODY 3 mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.Araç şoförlerinin SRC 3 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin olması gerekir.Kiralık araç kaydedemezler.

C3 belgesinin fiyatı 19.372