DERT-668x27311

BİLGİ EDİNME

Adli Tıp Kurumu – Bilimsel yayınlar, etkinlikler, mevzuat.

Anayasa Mahkemesi – Mahkeme ile ilgili mevzuatlar, anayasa hakkında geniş bilgiler ve yargı dergisi.

Anıtkabir – Atatürk’ün hayatı ile kitapları hakkında ve Anıtkabir müzesi, yapımı ve güncel etkinlikler ile ilgili bilgiler yer almakta.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi – Leonardo Da Vinci Programı olarak da bilinen çalışma hakkında bilgiler.

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. – Projeler, kurum hakkında finansal bilgi ve tablolar.

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi – Atom enerjisi konusunda araştırma uygulama yapan ve hizmetler sunan kurum.

Danıştay Başkanlığı – Kurumla ilgili kanunları görebilir, organizasyon yapısı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi – Kurum hakkında bilgiler, duyurular, istatistikler, Türkiye’deki hava alanları ile ilgili bilgiler, konu ile ilgili terimleri kapsayan bir sözlük.

Devlet Malzeme Ofisi – Kurum hakkında bilgiler, ihale duyuruları ve çeşitli kurumların internet üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için sanal katalog bulunuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Bilet fiyatları, bilet satış, arşiv.

Devlet Planlama Teşkilatı – Kurum hakkında bilgiler, beş yıllık kalkınma planı çalışmaları, bölgesel gelişme, sektörel çalışmalar, kamu yatırımları ve temel göstergeler.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu – Zorunlu deprem sigortası hakkında bilgi alabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Elektrik ve doğal gazın yeterli, sürekli ve çevreye uyumlu bir biçimde tüketiciye ulaşmasını sağlayacak istikrarlı ve şeffaf enerji piyasasının oluşumuna yönelik çalışan kurumun resmi sitesi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – Genel müdürlük, federasyonlar, spor mevzuatı sporcular ve olimpiyatlar hakkında bilgiler ve spor haberleri.

İller Bankası Genel Müdürlüğü – Kentsel yapılar, sayısal haritalar, imar planlama, arıtma çözümleri, kentsel atıklar, kanalizasyon, içme Suyu termal enerji, etüt plan, danışmanlık, bankacılık konularında uzmanlaşmış kamu kurumu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sitesi.

Kamu İhale Kurumu – İhale mevzuatı, ihale istatistikleri, yasaklılar listesi, yayınlar, raporlar, duyurular ve basın bültenleri.

Kavakçılık Araştırma Enstitüsü – Kavak fidanları ve kavakçılık hakkında bilgiler.

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Gemi kurtarma çalışmalarından haberler ve kurumun hizmetleri hakkında bilgiler.

Kriminal Polis Laboratuarları – Ekspertiz hizmetleri, araştırmalar, uluslararası eğitim, kullanılan teknoloji hakkında bilgiler, haberler ve bilgi bankası.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) – Tanıtım, tarihçesi, yapısı, görev ve sorumlulukları, basın açıklamaları, merak edilenler üzerine bir bölüm.

Milli Piyango İdaresi – İdarenin tarihçesi, çeşitli şans oyunları ile ilgili bilgiler, örgüt yapısı ve görevleri, terimler sözlüğü.

OGM – Orman Genel Müdürlüğü – Kurumsal haberler, genel duyurular, Türkiye’deki orman varlığı ve ağaç türleri hakkında bilgiler.

Rekabet Kurumu – Kurum hakkında bilgiler, rekabet mevzuatı, etkinlikler ve duyurular, yayınlar, iletişim bilgileri ve linkler.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) – Kurulun görevleri ve organizasyonu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, yatırımlarla ilgili bilgiler, Sermaye Piyasası Kurumları ve Şirketler, davalar, duyurular ve yayınlar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tapu işlemleri ve yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili bilgiler, ilgili mevzuat, ihaleler ve diğer duyurular içermektedir.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Hayvan Sağlığı ve Karantina, Bitki Sağlığı ve Karantina, Gıda tescil, Ruhsatlandırma ve denetim, Yem tescil, Ruhsatlandırma ve denetim, Tohum tescil, Veteriner ve Zirai İlaç Ruhsatlandırma, Su ürünleri avcılığını düzenleme, Su ürünleri sağlığı,Çevre koruma, Afetlerde yardımları düzenleme hizmetleri veren kurum.

T.C. Devlet Demiryolları – Tren saatleri, ücretleri, tren ve vagon tanıtımları, uluslararası seferler, buharlı lokomotifler, istatistikler, yük taşımacılığı hakkında bilgi veren resmi sitesi.

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü – Devlet memurlarına sosyal güvence sağlamayı amaçlayan kurumun sitesinde, verdiği hizmetler ile ilgili bilgiler bulunuyor.

Tekel – Alkol, tütün mamulleri ve tuz üretimi, dışalım ve dışsatımını gerçekleştiren kurumun sayfasında yıllık faaliyet raporlarını, üretim, sosyal etkinlikler, ihaleler ve ürün bilgileri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Teknoloji İzleme Değerlendirme Başkanlığı – Ar-Ge yardımı, Ar-ge yatırım teşviği, vergi ertelemesi.

Telekomünikasyon Kurumu – Kurum ve yayınları hakkında bilgiler, tüketici bölümü ve duyurular içeren resmi internet sitesi.

Toprak Mahsülleri Ofisi – Teşkilat yapısı, hububat bülteni, alım fiyatları, satış fiyatları.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) – Kurum, üyeleri, bilimsel toplantılar, burslar ve yayınlar hakkında bilgiler.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı – Ulusal ham petrol ve doğalgaz şirketi. Organizasyon şeması ve projeler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Programı – Son depremler, deprem bilgileri, sayısal veriler, istasyon bilgileri, projeler.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü – Akademik birimler, enstitü yönetimi, sosyal olanaklar ve kütüphane hakkında bilgiler.

Türk Patent Enstitüsü – Enstitünün yapısı ve kurumla ilgili haberleri sunan resmi sitesi.

Türk Standartları Enstitüsü – Enstitünün yapısı ve haberleri, Türk ve Avrupa Birliği standartları ve kalite ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca abone olarak kalite standartları ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler sunan bölüme erişebilirsiniz.

Türk Tarih Kurumu – Kurum üyeleri, tarihçesi, belge arşivi ve bilimsel yayınları ile ilgili bilgiler bulabileceğiniz sitede katalog taraması da yapabilirsiniz.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü – Laboratuarlar, hizmetler, iş ve staj olanakları, organizasyon şeması.

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü – Yabancı Sermaye Raporu 2001, Mevzuat, Yatırım Yeri Seçimi Anketi.

Yüksek Denetleme Kurulu – Sermayesi devlete ait kurumların mali kontrolünü yapan kurum.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu – Yurtkur’dan haberler, yurt hizmetleri ve kredi hizmetleri hakkında bilgiler içeren resmi web sitesi.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü – Zeytin ve zeytincilik alanında araştırma yapan devlet enstitüsü.