DERT-668x27311

A BELGELERİ

A YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A1 Yetki Belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.
A 1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobil ile 20 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

A1 Yetki Belgesi fiyatı: 19.372

A2 Yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.
A 2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal ticari otomobil ile 40 Bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Ayrıca, A1 ve A2 yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmalıdır.

A2 Yetki Belgesi fiyatı: 29.063